PUBLIKACJE

Choć Roman Dmowski kojarzony jest głównie jako wielki polityk, przywódca Narodowej Demokracji i jeden z tzw. Ojców Niepodległości, był jednak również wnikliwym analitykiem i myślicielem, co zaowocowało jego publikacjami, których głównym tematem była ideologia narodowa oraz kierunki polskiej polityki zagranicznej. Okazywał swoje zainteresowanie polityką nie tylko czynnym zaangażowaniem, ale również współpracą z prasą, w której opisywał swoje poglądy polityczne i społeczne – w 1890 roku związał się z tygodnikiem społeczno-politycznym „Głos”, w 1895 roku redagował „Przegląd Wielkopolski”, a na początku XX wieku kierował redakcją „Gazety Polskiej”. Życzeniem Dmowskiego było, aby jego książki przyczyniły się do przemiany narodu polskiego. W 1927 roku został uhonorowany nagrodą literacką miasta Poznania im. Jana Kasprowicza, której był pierwszym laureatem. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej najpopularniejszymi publikacjami, które wyszły spod jego ręki.